Regelgeving

In het Bouwbesluit is o.a. de regelgeving voor schoorstenen vastgelegd. Het Bouwbesluit eist geen specifieke materiaalsoort voor afvoersystemen, wel moet het materiaal moet  brandveilig (NEN 6062) en onbrandbaar zijn (NEN6064). De brandveiligheid (en ook andere aspecten zoals lekdichtheid, veegvastheid, etc.) wordt getest volgens norm NEN 6062

Sinds 2005 moeten alle systemen ook voorzien zijn van een Europees CE keurmerk. Het door ons verkochte dubbelwandig systeem van MK-system heeft naast het CE-keurmerk de strenge Duitse TUV-keurmerk.  In Duitsland gaat de regelgeving aanzienlijk verder dan de Nederlandse op het gebied van hout stoken en ons product wordt daar dan ook al jarenlang verkocht aan zowel consument als ook aan de chemische industrie die hoge eisen stelt.

Hieronder aandachtspunten waar een goed en deugdelijk rookanaal aan moet voldoen:

Rookgassen

De maximale rookgastemperaturen zijn 600° Celsius, de gemiddelde temperaturen die kunnen optreden bij de verbranding liggen tussen de 100 en 200° Celsius  maar bij opstoken ook boven de 400° Celsius. Bij gebruik van een thermometer op de pijp kan het juiste stookgebied worden afgelezen waarmee een hoger rendement wordt behaald en er aanzienlijk minder hout nodig zal zijn.

LET OP ER ZIJN AANBIEDERS VAN GOEDKOPE ROOKKANALEN MET EEN LAGE TEMPERATUURKLASSE LAAT U GOED VOORLICHTEN WAT DE VERSCHILLEN ZIJN VOORDAT EEN SYSTEEM WORDT AANGESCHAFT!

Diameter

De aansluitmaat op een houtkachel is ook de kanaaldiameter. Bij openhaarden is de netto vuurmondopening in combinatie met de toegepaste schoorsteenhoogte bepalend voor de uiteindelijke kanaaldiameter

Materiaal

Weggewerkte systemen (dus niet meer bereikbaar) zijn vervaardigd van RVS kwaliteit 316L.

Isolatie

Onze dubbelwandige systemen zijn voorzien van hoogwaardige isolatie, welke thermische trek optimaliseert, en een veilige installatie mogelijk maakt. Bij flexibele systemen bestaat de mogelijkheid van isoleren met onbrandbare korrels.

Kanaaltraject en uitmonding

Om turbulentie en overdruk te voorkomen moet de uitmonding in het trekgebied uitkomen, om de goede werking van natuurlijke trek te garanderen dient het juiste kanaaltraject van te voren bepaald te worden. De uitmonding bij puntdaken dient in de nabijheid van de nok te zijn. Een belendende  bebouwing (bijv. een uitbouw) kan nadelig werken op de natuurlijke trek van een afvoersysteem. Ook dient het kanaaltraject een zo verticaal mogelijk verloop te hebben wat ook beter is voor uw portemonnee. Het toepassen van maximaal 2 bochten van 45 of 30 graden graden is toegestaan. De installatie-instructies geven hier de noodzakelijke informatie. (uitzonderingen worden eerst door ons berekend).Bij het inmeten worden de genoemde aspecten door ons bekeken en komen altijd met meest geschikt voorstel voor de klant  op basis van onze ervaring.

Kanaalrenovatie

in het algemeen kan men stellen dat de oudere bestaande gemetselde rookgaskanalen niet geschikt zijn voor de aansluiting van een kachel of openhaard. Deze kanalen kunnen lekkage vertonen, of de constructie is niet geschikt om hogere rookgastemperaturen te weerstaan  zonder dat er schade ontstaat aan kanaal en/of woning. Advies kan dan zijn om het kanaal te renoveren. Dit kan met een dubbelgetrokken flexibele RVS schoorsteenvoering (ook bij een kanaal met bochten)Tussen de nieuwe voering en het bestaande schoorsteenkanaal voegt men vaak onbrandbare isolatiekorrels toe die ervoor zorgen dat de voering goed op temperatuur blijft tijdens het stoken. Daarnaast geeft dit een extra stukje brandpreventie en condenseert de buis aanzienlijk minder tijdens het in gebruik nemen van de houtkachel. Ook kunnen wij de flexibele voering combineren met dubbelwandig buis als er al delen van de bestaande gemetselde schoorsteen zijn weggehaald inpandig of op het dak.

Installatie

Zorg voor een brandveilige installatie. Het bouwbesluit verteld ons dat alle systemen moeten zijn voorzien van een brandvrije omkokering, zodat de omliggende constructie tegen brand beschermd is. Uitzonderingen voor welk merk dan ook  worden hierin niet genoemd. Verder verwijst het bouwbesluit terug naar montagevoorschrift van de fabrikant van het rookkanaal..De afstand en materiaalkeuze van de omkokering wordt bepaald volgens voorschrift van de fabrikant van het rookkanaal. Wij werken met materiaal met hoge temperatuur klasse van 600 graden waarvan de omkokering zeer dicht tot de pijp kan volgens voorschrift van de fabrikant. Als materiaal hoeft niet de duurdere maar mag ook met goedkopere Fermacell of Rigidur worden gebruikt, wat gemakkelijk te zelf te verwerken is en kostenbesparend is

 Hinder naar omgeving

Bij de uitmonding bovendaks dient men rekening te houden met de hinder van de rook naar de omgeving.In de norm NEN 2757 zijn eisen vastgelegd, en ook de installatie-instructie van de leverancier geeft hier aanwijzingen.

Onderhoud

Het reinigen en inspecteren van het afvoersysteem dient 1-2 maal per jaar plaats te vinden. Dit om eventuele schoorsteenbranden te voorkomen. Ter voorkoming van vervuiling van het afvoersysteem, en ook van uw  omgeving, dient men uitsluitend te stoken met droog en schoon hout. Bij intensief stoken van te nat hout, naaldhout met hars of ander “fout hout”  zal het rookkanaal sneller vervuilen. Veegsetjes om ook tussendoor zelf te vegen zijn bij ons te verkrijgen vanaf 35 Euro.